Özel Sağlık Sigortası Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Sigorta Jargonunu Anlamak

Sigorta işlemleri ile ilgili olarak doğru kararlar vermek ve doğru adımlar atabilmek için sigorta jargonuna ya da bir başka ifade ile sigorta diline hâkim olmak oldukça önemlidir. Böylelikle ihtiyaç duyulan ve satın alınmak istenen teminatlar ile poliçe kapsamında sunulan teminatları çok daha kolay bir şekilde kıyaslamak mümkün olur. Aksi halde poliçede ne yazıyorsa şansa bırakılarak sigorta yaptırılmış olacaktır. Böyle bir durum sigortadan beklenenleri alamamayı beraberinde getirebilir. Bu sebeple sigorta jargonu hakkında bilgi sahibi olmak her zaman tüketici lehinedir

Temel Sigortacılık Terimleri

Sigorta jargonunu anlamak isteyenler için bazı temel sigortacılık terimleri ile ilgili birkaç örnek vermek yerinde olabilir.

Eksper ve Ekspertiz

Belirli bir alanda uzmanlaşmış olan kişiye verilen isim olmakla birlikte sigortacılık sektöründe hasar durumlarında devreye giren ve hasar tespitini yapan kişi eksper olarak anılır. Örneğin trafik sigortası veya kasko gibi taşıtlara yönelik sigorta türlerinde hasar meydana geldiğinde eksper tarafından araçlar üzerinde gerekli inceleme yapılarak işlemler detaylandırılır.

Ekspertiz ise eksper yani uzman tarafından yapılan kontroller sonucunda sigortalanan varlık üzerindeki hasar durumunu ortaya koyan rapordur. Söz konusu rapor araca ait olabileceği gibi, bir işyerine veya konuta ait hasara yönelik olarak da hazırlanmış olabilir.

Kapsam

Kapsam terimi sigortacılık kollarının hemen hepsinde karşı karşıya kalınan bir kavramdır. Örneğin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı ya da çocuklar için özel sigorta kapsamı dendiğinde bu sigorta türleri için poliçede öngörülen ve sigorta şirketi tarafından ödenmesi taahhüt edilen giderleri anlaşılır.

Sigorta kapsamı en açık hali ile poliçede yazılı olarak yer alır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ya da kasko sigortası gibi tüm sigorta poliçelerinde hangi risklerin teminat altına alındığı ve bunlara karşılık ne tutarda ödeme yapılacağı açıkça yazar. Bu hali ile sigorta kapsamı olarak ifade edilen kavram temel sigortacılık terimlerinin başında gelir.

Maluliyet

Kaza, afet veya hastalık gibi durumlardan birisine maruz kalan sigortalının bu sebeple vücut fonksiyonlarından bir veya birkaçını kaybetmesi durumu maluliyet olarak ifade edilir. Bu sigortacılık terimi ile özel sağlık sigortası, hayat sigortası, kaza sigortaları gibi branşlarda sıklıkla karşılaşılır.

Sigortacılık jargonunda maluliyet 4 ana kategoride değerlendirilir. Bunlar; tam maluliyet, kısmi maluliyet, geçici maluliyet ve kalıcı maluliyet olarak adlandırılır. Yaptırılmış bulunan sigorta poliçesi çerçevesinde her birisi için önceden öngörülen kapsam dahilinde farklı tazminat ödemeleri söz konusu olacaktır.

Mücbir Sebep

Mücbir kelime anlamı itibariyle icbar eden, zorlayan demektir. Mücbir sebep ise bir zorlama ile yani kaçınılmaz olarak, mecburen ortaya çıkan sebep anlamına gelen bir sigortacılık terimi olarak kullanılmaktadır. Sigortacılık alanında her türlü önlem alınmasına rağmen önüne geçilemeyen durumlar mücbir sebep kavramına dahil edilir.

Refakat

Refakat Arapça kökenli bir kelime olup eşlik eden, arkadaşlık eden anlamında kullanılır. Sigortacılık jargonunda ise benzer bir şekilde sigortalının ihtiyaç duyması halinde hastanede kendisine eşlik edecek olan kişi şeklinde bir kullanım alanına sahiptir. Teminat kapsamında bulunan refakatçilerin giderleri riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Risk

Sigortacılık dilinde risk, teminat altına alınan değerin karşı karşıya kalması muhtemel olan tehlikeleri ifade etmek için kullanılır. Poliçe kapsamına girecek hasar veya zarar durumları ile bazı belirsizlikler de risk kavramı içinde değerlendirilir.

Özel Sağlık Sigortası Satın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Herhangi bir sigorta poliçesi satın alınırken risklerin değerlendirilmesi ve bu risklere maruz kalabilecek değerleri koruyacak şekilde içeriğe sahip olan bir poliçenin satın alınması gerekir. Bunu yapabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

  • Öncelikle sigorta edilecek değerler için sunulan teminatların kapsamı dikkatle incelenmelidir.
  • Kapsam dışında kalan hususların karşı karşıya olduğu riskler göz önüne alınmalı ve gerekmesi halinde primleri ödenerek bunlar da kapsama dahil edilmelidir.
  • Her sigorta türünde olduğu gibi TSS tamamlayıcı sağlık sigorta fiyatları da teminat kapsamı ile kıyaslanarak değerlendirilmeli ve bu şekilde nihai karar verilmelidir.
  • Sigorta şirketinin sunduğu özel sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler listesine dikkat edilmelidir. İkamet yeri ile anlaşmalı özel hastane ağı arasındaki mesafe ilişkisi önemlidir.
  • Poliçede yazılı bulunan sigorta özel şartlarına dikkat edilmelidir.
  • Kişisel sağlık beyanları ile kayda geçirilenler arasında farklılık olmamasına dikkat edilmesi yerinde olacaktır.
  • Poliçe teklifleri arasındaki farklar iyice incelenmeli ve prim tutarları arasındaki farkların neden kaynaklandığına dikkat edilmelidir.
İÇERİĞE TEPKİ VER!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu